Juhised » Viis+ juhised

Viis+ on mängutüüp, mis on kõige suurema võidufondiga mäng läbi Prantsusmaa totalisaatori (edaspidi PMU). Iga päev on võidufond miljoneid eurosid ja lisaks on igal pühapäeval minimaalne jackpot 500 000 eurot, mis läheb jagamisele piletite vahel, kes on ära arvanud viis hobust õiges järjekorras.

Viis+ toimub üks kord päevas ning selles mängutüübis tuleb valida 5 esimesena lõpetavat hobust õiges järjekorras.

Viis+ mänguvormis on neli võimalust võita:

1.  5 esimest õiges järjekorras 
Võitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele, teisele, kolmandale, neljandale ja viiendale kohale tulnud võistlejad õiges järjekorras

2.  5 esimest suvalises järjekorras
Võitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele, teisele, kolmandale, neljandale ja viiendale kohale tulnud võistlejad

3.  4 esimest suvalises järjekorras
Võitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele neljale kohale tulnud võistlejat

4.  3 esimest hobust suvalises järjekorras
Võitnuks loetakse panus, kus on õigesti märgitud Viis+ jooksu esimesele kolmele kohale tulnud võistlejat

Minimaalne pileti hind on 2 eurot.

2 euro eest saab ära märkida ühe viie hobuselise kombinatsiooni ning kui on soov mängida kõik märgitud hobused läbi kõikidele kohtadele, suureneb kombinatsioonide arv hüppeliselt. 

Pranstlastel on olemas funktsioon nimega Flexi, mis muudab pileti hinna kas 50% või 25% suuruseks - ning see annab võimaluse rohkem kombinatsioone märkida. Tõsi, 50%ilise pileti korral on ka võit 50%  väiksem täispiletiga võrreldes, kuid tõenäosus õigele kombinatsioonile pihta saada suureneb samuti. 

Mahavõetud Hobused

a) „Viis+“ tehtud kombineeritud panused, kus on ära määratud kaks või rohkem mahavõetud hobust, makstakse tagasi.

b) Viis+“ kombineeritud panused, kus üks viiest hobusest on maha võetud, muutub automaatselt Neli+ panusetüübiks ning võidud makstakse välja vastavalt Neli+ mängutüübi võitudele, tingimusel kui need neli hobust finišeerivad jooksus esimesel neljal kohal õiges või suvalises järjekorras.

c) Viis+“ kombineeritud panused, kus üks viiest hobusest on maha võetud on võimalik tühistada kuni jooksu alguseni.


Kuidas hobuseid märkida?

Esiteks tuleb valida hobused, keda arvate tulevat viie esimese hulka. Abiks siinkohal ka inglisekeelsed vihjed, mida näete bännerile VIHJED klikates, juhendi leiate ka juhiste alammenüüst Vihjed.


1. Kõik 5 hobust märgitud tulbast A - üks kombinatsioon

Kuna oluline on hobuste järjestus, siis esimesena märgitud hobune peab tulema esimeseks, teine teiseks jne. Antud näite puhul on Teil märgitud üks kombinatsioon: 3-7-9-12-5. Märgitud hobuste järjestust saab enne panuse kinnitamist muuta - vahetades hiirega hobuste järjekorda.2. Kõik 5 hobust märgitud tulbast A ning omavahel risti läbi mängitud - 120 kombinatsiooni

Kuna Quinte+ puhul on oluline hobuste täpne finišeerimise järjekord, siis ühe kombinatsiooniga võitmine võib osutuda keeruliseks.  Antud juhul on kõik 5 märgitud omavahel selliselt mängitud, et mis iganes järjestuses need hobused finišeerivad, on Teil 5 õige hobusega õiges järjekorras kombinatsioon olemas.2.1. Kõik 5 hobust märgitud tulbast A ning omavahel risti läbi mängitud - 120 kombinatsiooni, 4 korda soodsam pilet

Kõikide kombinatsioonide läbi mängimine suurendab kombinatsioonide arvu ning ühe kombinatsiooni hind on 2 eurot, siis panuse hind tõuseb.

Kasutades funktsiooni Flexi 25%, siis tuleb panuse maksumus 4 korda soodsam - 60 eurot. Et olukord oleks tasakaalus, siis Flexi 25% pileti korral on ka võimalik võit 4 korda väiksem. Olemas on ka Flexi 50%, mis töötab sarnaselt, kui allahindluse proportsioon on teine. 2.2. Kõik 6 hobust märgitud tulbast A - kuus kombinatsiooni

Märkides A tulbast hobused 9, 12, 5, 3, 7 ja 1 tekib Teil kokku 6 kombinatsiooni:

9-12-5-3-7

9-12-5-3-1

9-12-3-7-1

9-5-3-7-1

9-12-5-7-1

12-5-3-7-13. Hobused märgitud nii tulpadest A ja B - 1 hobune tulbast B (üks kindel hobune).

Märkides tulbast B hobuse number 3 ning viis hobust tulbast A, olete Te märkinud hobuse number 3 kindlaks hobuseks (ehk see pilet võidab, kui number 3 võidab) ning ülejäänud hobused on läbi mängitud kõik kohtadele 2-5. 

Kui olete kindel, et hobune number 3 tuleb kindlalt teiseks, siis saate hiirega tõsta BAASHOBUSTE JÄRJEKORRAS hobuse number kolm kohale 2 ning siis on kõik kombinatsioonid Teil sellised, kus number 3 peab tulema teiseks ning ülejäänud 5 hobust on läbi mängitud kohtadele 1 ja 3-5.

Antud juhul on kombinatsioonide arv suur ning piletit on võimalik Flexi abil soovi korral soodsamaks teha.3.1. Hobused märgitud nii tulpadest A ja B - 3 hobust tulbast B (kolm kindlat hobust)

Kui olete esikolmikus kindel, siis saate need hobused märkida kindlateks hobusteks ning ülejäänud hobused mängitakse omavahel läbi kohtadele 4-5.

Antud näide on 3 seotud hobusega, kuid neid võib soovi korral juurde märkida (ning kombinatsioonide arv hüppeliselt ei tõuse).Laen ...
Sessioon lõppeb minuti pärast
Jätka Logi välja