Juhised » PMU panuste märkimise õpetus

Võitjamäng – Tuleb valida jooksu võitja.

Prantslastel kehtib Põhjamaadega võrreldes järgnev erisus: kui ühes jooksus kuuluvad ühele omanikule (või omavad ühiseid huve) kaks või enam hobust, siis ühe hobuse võidu korral makstakse võidusumma välja ka mängijatele, kes on panustanud sama omaniku teise(te)le hobus(t)ele. Kavasse hobuse nimede taga sellisel juhul vastav märge.

Näiteks kuuluvad kavas Hobune nr 2 (A) ja nr 8 (A) ühele omanikule. Kui jooksu võidab hobune nr 2, siis võidavad ka mängijad, kes panustasid hobusele nr 8, sama toimub vastupidisel juhul. See kehtib ainult võitjamängus.


Kohamäng – Tuleb valida hobune, kes tuleb kahe või kolme parema hulka sõltuvalt osalejate arvust.

Kui jooksus on 4-7 võistlevat hobust tuleb valida hobune, kes jõuab kahe parima hulka.

Kui jooksus on rohkem kui 8 võistlevat hobust tuleb valida hobune, kes jõuab kolme parima hulka.


Paarimäng (Couple) jaguneb kolmeks mängutüübiks:

Paar – Tuleb valida kaks esimesena finišeerivat hobust suvalises järjekorras.

Paar kolmest – Tuleb valida kaks hobust esikolmikus finišeerivate hobuste seast suvalises järjekorras.

Otse paar – Tuleb valida kaks esimesena finišeerivat hobust õiges järjekorras.


NB! Panused saab tühistada 15 minuti jooksul peale panuse tegemist ning seda kuni jooksu alguseni.


Kuidas märkida hobuseid?

Mängija saab valida hobuseid kahest tulbast (B ja A). Tulbas B on baashobused (kindel hobune) ja tulbas A on seotud hobused. Mängija saab valida maksimaalselt 1 baashobuse paarimängus ja maksimaalselt 2 baashobust trios.


Paar ja Paar kolmest 1. näide, 1 hobune tulbast B ja teise(d) tulbast A

Antud juhul on märgitud B tulbast hobune 1 ja B tulbast 3 ja 4 ning kokku on Teil märgitud 2 kombinatsiooni: 1-3 ja 1-4. Meeles tuleb pidada, et B tulbast hobust valides hakatakse kombinatsioone läbi selle hobuse mängima ehk siis märkides näiteks tulbast A lisaks hobuse 5, lisandub juurde 1 kombinatsioon: 1-5.


Paar ja Paar kolmest 2. näide, kõik hobused tulbast A

Märkides hobused 1, 3 ja 4 tulbast A tekib Teil kokku kolm kombinatsiooni: 1-3; 1-4 ja 3-4.Paar ja Paar kolmest 3. näide, 1 hobune tulbast B

Valides ainult baashobuse tulbast B ja mitte ühtegi seotud hobust tulbast A, on süsteem programmeritud nii, et mängitakse automaatselt B tulba ühe hobusega läbi kõik ülejäänud hobused. Valitakse baashobuseks 1, kui jooksus on 9 hobust, tekivad järgmised kombinatsioonid: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9. Prantslased kutsuvad seda kombinatsiooni wheel ehk ratas.Otse paar – Tuleb valida kaks esimesena finišeerivat hobust õiges järjekorras.

Otse paar 1. Näide, 1 hobune tulbast A ja teise(d) tulbast B

Antud juhul on märgitud B tulbast hobune 1 ja A tulbast 3 ja 4 ning kokku on Teil märgitud 2 kombinatsiooni: 1-4 ja 1-3. 


Tehes linnukese lahtrisse kõik variatsioonid, mängitakse kõik märgitud hobused risti läbi ning saadakse kokku 4 kombinatsiooni: 1-3; 1-4; 4-1 ja 3-1.Otse paar 2. Näide, hobused tulbast A

Antud juhul on märgitud tulbast A hobused: 4, 3 ja 1 (järjestus on oluline, kuna tegemist on otsepaariga ja see sõltub seotud hobuste järjekorrast ehk millisena mingi hobuse märgite!) ning Teil on kokku 3 kombinatsiooni: 4-3; 4-1 ja 3-1.


Tehes linnukese lahtrisse kõik variatsioonid, mängitakse kõik märgitud hobused risti läbi ning saadakse kokku 6 kombinatsiooni: 4-3; 4-1; 3-1; 3-4;1-4 ja 1-3.Otse paar 3. Näide, 1 hobune tulbast B

Valides ainult baashobuse tulbast B ja mitte ühtegi seotud hobust tulbast A, on süsteem programmeritud nii, et mängitakse automaatselt B tulba ühe hobusega läbi kõik ülejäänud hobused. Valitakse baashobuseks 1, kui jooksus on 9 hobust tekivad järgmised kombinatsioonid: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9. Prantslased kutsuvad seda kombinatsiooni wheel ehk ratas.


Tehes linnukese lahtrisse kõik kombinatsioonid, mängitakse läbi märgitud hobused ka vastupidises järjestuses ning tekib kokku 16 kombinatsiooni: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9 ja 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-1; 9-1.Trio/Troika jaguneb kaheks erinevaks mängutüübiks:

Trio – Tuleb valida kolm esimesena lõpetavat hobust suvalises järjekorras. Saab mängida ainult jooksus kus on 8 või enam hobust.

Troika – Tuleb valida kolm esimesena lõpetavat hobust õiges järjekorras. Saab mängida jooksus, kus osalevad 4-7 hobust.


Trio 1. Näide, 1 hobune tulbast B ja teised tulbast A

Märkides B tulbast 1 ja A tulbast 4 ja 3 (täpse järjestuse märkimisel sõltub hobuste järjekord märkimise järjekorrast), on Teil Trio mänguks üksainus kombinatsioon: 1-4-3. Trio 2. Näide, 1 hobune tulbast B ja ülejäänud tulbast A

Märkides B tulbast 1 ja A tulbast 3, 4 ja 5, tekib Teil Trio mänguks kolm kombinatsiooni: 1-3-4; 1-4-5 ja 1-3-5.Trio 3. Näide, 2 hobust tulbast B ja ülejäänud tulbast A

Märkides B tulbast hobused 1 ja 3 ning A tulbast 4, 5 ja 6 tekib Teil Trio mänguks kolm kombinatsiooni: 1-3-4; 1-3-5 ja 1-3-6. Trio näide 4. kõik hobused tulbast A 

Märkides hobused 3, 4, 5 ja 6 tulbast A tekib Teil kokku 4 kombinatsiooni: 3-4-5; 3-4-6; 3-5-6 ja 4-5-6.


Troika – Tuleb valida kolm esimesena lõpetavat hobust õiges järjekorras. Saab mängida jooksus, kus osalevad 4-7 hobust.


Trioka näide 1, hobused tulbast A - 1 kombinatsioon

Märkides hobused 1, 2, 3 tulbast A tekib Teil 1 üks kombinatsioon 1-2-3.

Kombinatsioon tekib märkimise järjestusest - esimesena märgitud hobune on märgitud esimeseks, teine teiseks ja kolmas kolmandaks.

Märgitud hobuste järjestust saab hiirega ka ringi tõsta, tehes seda lahtris “Seotud hobuste järjekord”.Trioka näide 2, hobused tulbast A - mitu kombinatsiooni.

Kui märkida A tulbast hobused 1, 2, 3 ja 4, tekib kokku 4 kobinatsiooni: 1-2-3; 1-2-4; 1-3-4 ja 2-3-4.Trioka näide 3, hobused tulbast A risti läbi mängitud - mitu kombinatsiooni.

Kui märkida A tulbast hobused 1, 2, 3 ja 4 ning need omavahel risti läbi mängida, tekib kokku 24 kombinatsiooni (kus on olemas kõikvõimalikud kombinatsioonid nelja valitud hobusega).Trioka näide 4, 1 hobune tulbast B ja hobused tulbast.

Kui märkida B tulbast hobune 1 ja A tulbast hobused 2, 3 ja 4, tekib kokku 6 kombinatsiooni: 1-2-3; 1-2-4; 1-3-4; 1-3-2; 1-4-2 ja 1-4-3.

B tulbast märgitud hobune on n.ö. kindel hobune ning pilet osutub võitnuks vaid juhul, kui kindel hobune tuleb märgitud kohale (antud juhul võidab jooksu).Trioka näide 5, 1 hobune tulbast B ja hobused tulbast risti läbi mängitult.

Kui märkida B tulbast hobune 1 ja A tulbast hobused 2, 3 ja 4, tekib kokku 18 kombinatsiooni, kus alati sisaldud B tulbast märgitud “kindel hobune” nr 1:

1-2-3, 1-2-4, 1-3-2, 1-3-4, 1-4-3, 1-4-2, 2-1-3, 2-1-4, 2-3-1, 2-4-1, 4-1-2, 4-2-1, 4-3-1, 4-1-3, 3-4-1, 3-1-4, 3-2-1, 3-1-2.Trioka näide 6, 2 hobune tulbast B ja hobused tulbast

Kui märkida B tulbast hobused 1 ja 2 ja A tulbast hobused 3 ja 4, on märgitud kindlaks esimene ja teine hobune ning tekib kokku 2 kombinatsiooni: 1-2-3; 1-2-4.Trioka näide 7, 2 hobune tulbast B ja hobused tulbast risti läbi mängitult.

Kui märkida B tulbast hobused 1 ja 2 ja A tulbast hobused 3 ja 4, tekib kokku 12 kombinatsiooni, kus alati sisalduvad B tulbast märgitud “kindlad hobused" nr 1 ja 2:

1-2-3; 1-2-4; 2-1-3; 2-1-4; 3-2-1; 3-1-2; 4-1-2; 4-2-1; 1-4-2; 1-3-2; 2-4-1; 2-3-1.

Laen ...
Sessioon lõppeb minuti pärast
Jätka Logi välja