Juhised » Mõistlik mängimine

Hobuvõiduajamistel on pikk ajalugu. Arheoloogilised leiud kinniavad, et hobuvõiduajamisi peeti juba Vana-Kreekas, Babüloonias, Süürias ja Egiptuses. Kaarikutega võiduajamine oli Vana-Kreeka olümpamängudel kavas juba aastal 648 e.m.a.

Hobuvõiduajamine on põnev. Lisaks võimalusele “oma” hobuse võidu puhul rõõmustada, lisab emotsioone võimalus “oma” hobusele panustada ja võidu korral seeläbi teenida.

Hobuvõiduajamistel panustamine on oma olemuselt üks meelelahutuse vormidest. Meelelahutusega on tegemist täpselt nii kaua, kui mängija rõõmustab võitude üle ja aktsepteerib neid kordi, kus tal ei vedanud (ehk ennustus ei olnud paikapidav) ja ta panustatud raha kaotas. Paraku on vahel raske kaotust taluda ja ununeb, mida toto endast kujutab – tulemus sõltub osaliselt või täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest.

Väitele saab vastu vaielda – ma olen jälginud võistlusi, hobuse arengut, tema vormi; ta on võitnud 5 jooksu järjest; ma tunnen, et tean valdkonnast palju; ka teised ennustavad, et just tema on täna favoriit; jne, jne.

Jah tõesti, kuid hobuse puhul on tegemist elusolendiga ja ka temal võib olla just täna kehv enesetunne, ta võib väänata jooksul jala, ta võib jääda stardis „magama“ ehk antud võstlusega võib kaasneda asjaolusid, mida on võimatu panustamisel teada ja arvesse võtta. Seetõttu on igal võistlusel 2 võrdset võimalust: kas minu favoriit, kellele ma panustasin võidab või mitte. Just seda viimast kipuvad inimesed eirama ja loevad võiduśansse nt 70/30, 80/20, mitte aga 50/50.

Leppimatus kaotusega tekitab negatiivseid emotsioone ja paneb mõne inimese uut panust tegema, siis jälle uut, mis viitab, et oma tegevuse üle otsustavad pigem emotsioonid ja soov raha tagasi võita, kui realistlikult kaalutletud otsused. Sel juhul on tegemist probleemse panustamisega, millest võib edasi areneda hasartmängusõltuvus.

 

Probleemsele panustamisele ja võimalikule hasartmängusõltuvusele viitavad järgnevalt loetletud käitumisaktid. Mida enamad väited kehtivad ka  Sinu puhul, seda suurem probleem Sul on. Hasartmängusõltuvusele viitab, kui  nõustud 5 või enama väitega:

 

- Oled ülemääraselt hõivatud võiduajamistel panustamisega: nt meenutad pidevalt minevikus toimunud võistluseid, otsid informatsiooni järgnevate kohta, uurid hobuste tausta, räägid pidevalt võiduajamistest, mõtled kust saada panustamiseks raha,  jms.

 

- Pead suurendama panustatavaid summasid, et saavutada vajalikku erutusastet.

 

- Oled korduvalt ebaõnnestunud katsetes kontrollida, vähendada või lõpetada võiduajamistel panustamist.

 

- Oled rahutu või ärritunud, kui ei saa võiduajamistel osaleda või seal raha panustada.

 

- Võiduajamistel panustamine on võimaluseks põgeneda igapäevaelu muredest, kohustustest.

 

- Panustatud raha kaotamisel otsid võimalusi raha tagasi võitmiseks (et \"kaotust tasa teha\").

 

- Valetad pereliikmetele ja teistele lähedastele, varjata, kui palju oled võiduajamistel panustamisega seotud, mis on tegelik võitude/kaotuste suhe.

 

- Oled teinud midagi ebaseaduslikku (nt. võltsinud, petnud, varastanud), et leida panustamiseks raha.

 

- Oled seadnud ohtu või kaotanud olulise suhte, töö, hariduse või karjäärivõimaluse võiduajamistel panustamise tõttu.

 

- Toetud teistele, et saada neilt raha kergendamaks mänguhasardi tagajärjel tekkinud lootusetut majanduslikku olukorda.

 

Oma probleemist teadlikuks saamine võib põhjustada hirmu, ärevust ja segaduses olekut. Otsitakse selgust ja seletusi –infot probleemi olemuse, põhjuste ja abivõimaluste kohta. Võimalik, et esmane on hoopis soov mure südamelt ära rääkida ja kuhjunud pingeid maandada. Kui on säilinud toetavad pere- ja sõprussuhted ning ka soov oma muret nendega jagada, võib seda teha olles teadlik võimalikest tagajärgedest.

Tuge ja abi kõigis eelpool kirjeldatud küsimustes pakuvad ka spetsiaalse ettevalmistuse ja väljaõppega nõustajad ja psühholoogid omades teadmisi hasartmängusõltuvuse põhjuste, ravi- ja rehabilitatsioonivõimaluste ning meetodite kohta.

Nõustamise ja psühhoteraapia keskne eesmärk on aidata mänguril sõltuvusest vabaneda – aidata mõista oma mängukäitumise põhjuseid, koos leida uusi ja kohasemaid toimetulekuviise; aidata lahendada probleeme, mida hasartmäng on endaga kaasa toonud.

 

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse psühholoogid on spetsialiseerunud hasartmängusõltuvuse nõustamisele ja psühhoteraapiale. Meie juurde võib pöörduda üksi või koos lähedasega, kes saab tervenemisprotsessil lisatuge pakkuda. Nõustamiskeskus garanteerib kliendile konfidentsiaalsuse.

 

Nõustamisele registreeru ja/või küsimustega pöördu MÄNGURILIINIL 15410 (E-R 10.00 – 18.00)

Väljavõte Hasartmänguseadusest: 

§ 2 Hasartmäng on mäng, mis vastab kõigile järgmistele tunnustele:

 1) mängus osalemise tingimuseks on mängija poolt panuse tegemine;

 2) mängu tulemusel võib mängija saada võidu;

 3) mängu tulemus määratakse osaliselt või täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega või see sõltub eelnevalt mitteteadaoleva sündmuse toimumisest.

§ 3 ... totod on mängud, mille tulemus sõltub mängija ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes mängija ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja enne panuse tegemist määratud võidu koefitsiendist (kihlvedu) või hasartmängukorraldaja poolt määratud protsendist panuste summast, õigesti ennustanute arvust ja nende panuste suurusest (totalisaator).

 

Pille-Riin Kaare

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuse

tegevjuht, psühholoog

Laen ...
Sessioon lõppeb minuti pärast
Jätka Logi välja